Súťaž v anglickom jazyku pre žiakov učebných odborov

4Dňa 3. 12. 2014 sa v dopravnej akadémii uskutočnila Súťaž v anglickom jazyku pre žiakov učebných odborov. Súťaž pozostávala zo štyroch častí: počúvanie nahrávky, gramatický test, čítanie s porozumením a konverzácia. Žiaci preukázali, že vedomosti, ktoré sa naučili na hodinách anglického jazyka, dokážu použiť aj v praktických situáciách, najmä v poslednej časti súťaže, ktorá mala formu interview.

Na prvom mieste sa umiestnil Patrik Tatarka z III. AU, druhé miesto patrí Marcelovi Machútovi z II. BU a tretie miesto obsadil Ján Žiak z I. BU.

Výhercom gratulujeme a sme radi, že aj v našej škole sa nájdu študenti, ktorí majú pozitívny prístup k vzdelávaniu a k učeniu sa cudzieho jazyka. Dúfame, že podobné súťaže budú motivovať aj ostatných k lepším výkonom.

Mgr. Paučinová, Mgr. Palúch

1 2 3 4