Súťaž žiakov učebných odborov v anglickom jazyku

vlajka ukDňa 18. 12. 2015 sa v dopravnej akadémii, pod vedením odbornej komisie v zložení Mgr. Mária Paučinová a Mgr Ivan Palúch,   uskutočnila súťaž žiakov učebných odborov v anglickom jazyku, ktorej sa zúčastnlo 8 žiakov. Keďže sa blížia Vianoce, tematika Vianoc sa stala aj leitmotívom celej súťaže. Súťaž sa skladala z piatich častí. Žiaci priraďovali definície ku konkrétnym slovám, nasledovalo čítanie s porozumením, osemsmerovka, ukážka z filmu s testom, kde dopĺňali správne odpovede a na záver konverzácia, kde si žiaci najprv vybrali päť kartičiek s otázkami týkajúcimi sa Vianoc a po krátkej príprave formou riadeného rozhovoru porozprávali o svojich zážitkoch a skúsenostiach s týmto sviatkom.

Víťazmi súťaže žiakov učebných odborov v anglickom jazyku sú:

  1. miesto Dominik Stanco, II. AU
  2. miesto Tomáš Labaj, II. BU
  3. miesto Ján Žiak, II. BU

 Oceneným žiakom gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu, no zároveň chceme poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí prispeli svojou účasťou k vynikajúcej atmosfére  tohto jedinečného podujatia.

CYMERA_20151220_133313 CYMERA_20151220_133825 CYMERA_20151220_132008 CYMERA_20151220_132958