Olympiáda v nemeckom jazyku

20141205_114251Dňa 5. decembra 2014 sa uskutočnilo školské kolo 25. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D.

 Jazykové kompetencie v písomnej a ústnej časti si preverilo 16 žiakov. Čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, gramatický test, ale i opis obrázka a voľný rozhovor zvládli žiaci s úsmevom na tvári. Odborná skúšobná komisia hodnotila splnenie jednotlivých úloh na základe zadania, komunikatívnu zručnosť, plynulosť vyjadrovania, jazykovú úroveň a rozsah slovnej zásoby a jej použitie.

Tohtoročnými víťazmi olympiády sa stali:

  1. miesto     Patrik Orešan II.AM
  2. miesto     Erik Gergelič IV.AM
  3. miesto     Dominika Frolová IV.BP

Víťazom blahoželáme a Patrikovi Orešanovi prajeme úspešnú reprezentáciu našej školy v obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku!

Mgr. M. Hubočanová, Mgr. K. Štalmachová

20141205_114251