Olympiáda v anglickom jazyku

titulná fotkaDňa 09.12.2015 sa uskutočnilo školské kolo 26. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 28 študentov študijných odborov. Žiaci preukázali znalosti z oblasti počúvania, čítania s porozumením a využitia jazyka v jednotlivých gramatických cvičeniach. Po písomnej časti nasledovala ústna časť, ktorej cieľom bolo preukázať komunikačné zručnosti v rámci simulačných rozhovorov a v neposlednom rade tvorivosť a predstavivosť pri opise obrázka.

Všetci zúčastnení svoje úlohy zvládli ku spokojnosti odbornej komisie, ktorú tvorili Mgr. Paula Panáková, Mgr. Lucia Makúchová a Mgr. Jozef Lievaj.

Víťazi školského kola Olympiády v anglickom jazyku sú:

Poradie Trieda Meno Počet bodov
1. IV.DP Tatiana Frištíková 66
2. IV.DP Kristína Špitová 65
3. IV.AP Mark Kubička 62
4. III.AP Patrik Valerián 61
5. II.CP Róbert Verhaar 60

 

Víťazom srdečne blahoželáme a Tatiane Frištíkovej zo IV.DP prajeme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku.

Ocenení žiaci si odniesli nielen pekné vecné ceny, ale aj bohaté skúsenosti. Všetkým úspešným súťažiacim blahoželáme a prajeme im veľa ďalších študijných úspechov v anglickom jazyku. Tešíme sa na ďalšie podobné súťaže v novom roku.

1 2 3 4 5