Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

Dňa 8. 12. 2014 sa v zasadacej miestnosti Dopravnej akadémie v Žiline konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorého sa zúčastnilo 31 študentov.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách :

kategória A ( 3. – 4. ročník ) – 15 žiakov

kategória B ( 1. – 2. ročník ) – 16 žiakov

 

Olympiáda mala dve časti – písomnú a ústnu. Písomná časť pozostávala z práce s textom zameranej na porozumenie textu, jeho analýzu z hľadiska jazykových rovín a z tvorby vlastného textu.

Ústnu časť tvoril rečnícky prejav na vyhlásenú tému.

Odborná porota, ktorú tvorili vyučujúci SJL, rozhodla o umiestnení žiakov.

kategória A

  1. miesto Pavol Švelka – IV. DP
  2. miesto Jakub Pešula – III.AP
  3. miesto Anna Randová – III.BP

kategória B

  1. miesto Marta Kocúrová – I.AP
  2. miesto Tatiana Pagáčová – II.BP
  3. miesto Tatiana Hajková – II.AP

Marta KocúrováPavol Švelka postupujú do krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.