Olympiáda zo SJL

10stur2Dňa 07.12.2015 sa v našej škole uskutočnila Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Pre súťažiacich boli určené dve kategórie – kategória A pre žiakov 3. a 4. ročníka a kategória B pre žiakov 1. a 2. ročníka.

Olympiáda pozostávala z troch častí:
1. časť – písomná (test s literárnou ukážkou a otázkami)
2. časť – písomná (napísanie krátkeho textu na určenú tému)
3. časť – ústna (prednes krátkeho prejavu na určenú tému)
– v kategórii A zvíťazila Kristína Špitová zo IV. DP
– v kategórii B zvíťazil Patrik Ladňák z II. AP

Víťazi postupujú do okresného kola.

Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

20151210_080211 IMG_20151207_100129 IMG_20151207_100139 IMG_20151207_100209