Deň narcisov 2015

narcis-2014V januári 2015 oslávila Liga proti rakovine už 25. rok svojej existencie. Počas celého tohto obdobia sa zameriava na pomoc ľuďom s onkologickými ochoreniami a ich rodinným príslušníkom. Každoročne na jar organizuje LPR aj celoslovenskú finančnú zbierku, ktorá je verejnosti známa ako „Deň narcisov“, pretože jej symbolom sa stal  žltý narcis, ktorým dobrovoľníci odmeňujú ľudí, ktorí sa do zbierky zapoja.

S Ligou proti rakovine spolupracuje aj naša škola a dňa 27. 03. 2015 sa 10 našich dobrovoľníkov- žiakov z II. BP a II. DP zapojilo do  verejnej finančnej zbierky. V uliciach Žiliny vyzbierali spolu 560 eur, ktoré boli prevedené na účet LPR.

Ďakujeme našim dobrovoľníkom, rovnako ako aj ostatným žiakom a zamestnancom školy, ktorí sa do zbierky zapojili a pomohli dobrej veci.

Mgr. Zuzana Bučková