DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

DSC_0172Dňa 3. marca 2015 sa uskutočnil v Dopravnej akadémii, Rosinská cesta 2,  Žilina

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

Našu školu navštívilo približne 150 deviatakov z viacerých základných škôl. Medzi hosťami boli aj výchovné poradkyne a rodičia.

Prítomných privítal riaditeľ školy Ing. Rudolf Michalec, ktorý ich oboznámil so študijnými a učebnými odbormi pre školský rok 2015/2016.

Vo svojom príhovore hovoril o aktivitách školy, o úspechoch, o zahraničných projektoch, o víziach školy.

Pripomenul prítomným žiakom, aké vážne rozhodnutie pre ich budúcnosť je správne si zvoliť pre štúdium strednú školu.

Pán Milan Hruška, vedúci Školských dielní na Košickej v Žiline, informoval o možnostiach získavania vodičského preukazu typu B a o spolupráci s autoservismi a organizáciami. Prítomných pozval na prehliadku moderných odborných učební a dielní v školských dielňach. Preprava bola zabezpečená autami DA.

V kultúrnom programe pre hostí sa predstavili žiaci Veronika Pokrývková z III.DP ako mažoretka, Viliam Šebeňa z III.BP a Tomáš Belan z II.CP v hre na harmonike. Žiaci z III.AU Martin Sedliaček a Julian Jandrok predstavili a opísali činnosť didaktických pomôcok zhotovených žiakmi a majstrami školských dielní.

Po rozdaní propagačných materiálov naši žiaci previedli hostí po škole, ukázali im modelové situácie na odborných predmetoch a hodine cudzieho jazyka, autocvičisko a školský internát, kde bola výstava ručných prác členiek organizácie Jednoty dôchodcov.

Všetkým, ktorí sa podieľali na realizácií DOD patrí veľké poďakovanie.

DSC_0177 DSC_0199 DSC_0204 DSC_0221 DSC_0172 DSC_0224 DSC_0240 DSC_0244 DSC_0249