Deň otvorených dverí.

IMG_0566Dňa 14.októbra 2014 Dopravnú akadémiu v Žiline navštívilo 204 deviatakov, rodičov a výchovných poradkýň z 35 škôl.

Tento deň priniesol návštevníkom dopoludnie plné zážitkov. Po privítaní prítomných vedením školy, informáciách o škole, odovzdaní propagačných materiálov, nasledoval zaujímavý kultúrny program. V ňom sa predstavili   Veronika Šinalová z II.AP, Pavol Pivko z II.BP, Veronika Pokrývková z III.DP, Tomáš Belan z II.CP, Viliam Šebeňa z III.BP. Prehliadka učební, v ktorých sa vyučujú modernými učebnými metódami a najmodernejšou IKT technikou odborné, ale aj všeobecnovzdelávacie predmety, zaujala všetkých návštevníkov. Vyučujúci aj žiaci radi odpovedali deviatakom ZŠ na otázky, týkajúce sa študijných a učebných odborov v DA.

Deň otvorených dverí navštívil aj Pavol Ďurčo, fotoreportér TASR .

Správa a fotografie z DOD budú zverejnené aj v žilinskom týždenníku MY.

Na autocvičisku pri autoškole DA sa zastavovali hlavne chlapci. Niektorí deviataci a ich rodičia využili možnosť odvozu do Strediska odbornej praxe na Košickej ceste2 ,kde ich majstri odborného výcviku fundovane oboznámili s učebnými odbormi a dielňami, ktoré svojím vybavením prevyšujú bežný štandard.

A teraz niekoľko názorov našich hostí.

Otázka: Ako sa ti páči naša škola?
Odpoveď: Táto škola sa mi veľmi páči. Má moderné vybavenie a veľmi pekné priestory. Škola ponúka veľa zaujímavých odborov.                                      
Kavecká Timea, Základná škola Rajecké Teplice

Otázka: Odporúčate Dopravnú akadémiu v Žiline svojim žiakom?
Odpoveď: Áno, chodievam tu s nimi každý rok. Veľmi sa nám páči táto škola, z hľadiska vybavenia a úrovne vzdelania, preto Vašu školu žiakom veľmi rada odporúčam.
Minarčíková, výchovná poradkyňa, Základná škola Bytča

Otázka: Prečo by si si vybral práve odbor automechanik?
Odpoveď: Rozumiem sa autám a páčia sa mi hlavne dielne. Raz by so si chcel založiť svoj vlastný servis, preto tu chcem získať čo najviac skúseností.
Andrej Globinec, Základná škola Kolárovice

Otázka: Čo ťa priviedlo do tejto školy z takej diaľky?
Odpoveď: Dopočula som sa o tejto škole, čítala som na ňu veľmi dobré ohlasy.
Otázka: Ako sa ti páčilo na DOD?
Odpoveď: Prvý dojem je veľmi dobrý. Sú tu príjemní učitelia, kvalitné vybavenie školy.
Barbara Baloghová, ZŠ Vlčany (okres Šala)

Takéto odpovede potešia, ale zároveň zaväzujú.

 

IMG_0548 IMG_0558 IMG_0560 IMG_0566 IMG_0574 IMG_0586 IMG_0593