Pripomenuli sme si Deň učiteľov

titulka  „Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí.“

J. A. Komenský

 


Koniec marca sa už tradične spája s oslavami Dňa učiteľov, ktorý je spätý s jednou z najvýznamnejších postáv v oblasti pedagogiky – J. A. Komenským. Mnohé myšlienky tohto učiteľa národov ostávajú pre nás i dnes stálym zdrojom inšpirácie.
28. marec je dňom „vďaky a uznania“ nielen pre všetkých pedagogických pracovníkov, ktorí si za svoje vedomosti, trpezlivosť, obetavosť a pedagogické majstrovstvo zaslúžia poďakovanie, ale aj pre nepedagogických zamestnancov, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou dobre fungujúcej školy. Oceňovanie práce pedagógov pri príležitosti tohto sviatku sa stalo aj v našej škole peknou tradíciou.

27. marca  2015 sme si ho pripomenuli i my slávnostným posedením, počas ktorého sa nám prihovorili krásnym hudobným darčekom študenti zo žilinského konzervatória. Za náročnú a obetavú prácu pri výchove mladej generácie poďakoval všetkým učiteľom vo svojom príhovore riaditeľ školy, Ing. Rudolf Michalec. Aj v našej škole sú mnohí pedagógovia, ktorí si za svoju činnosť zaslúžia ocenenie. Jednou z foriem ocenenia je udeľovanie Plakety Jana Amosa Komenského. Tú si tento rok za svoju prácu a dosiahnuté výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese prevzali z rúk p. riaditeľa 4 pedagogickí zamestnanci – Ing. Milan Chovan, Ing. Dagmar Valentová, Ing. Emerencia Remetová a RNDr. Pavel Grančič.

Všetkým oceneným úprimne blahoželáme! Aj ostatným pedagógom prajeme veľa nápadov a inšpirácií, veľa síl na ich realizáciu, pedagogický optimizmus, pracovné úspechy a osobné šťastie.

1 2 3 4 5 6