Európsky deň jazykov

IMG_0344Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

Dnes možno viac ako kedykoľvek predtým platí stará múdrosť: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“.

Európsky deň jazykov v nemeckom jazyku sme si pripomenuli už tretím ročníkom aj v našej  škole, Dopravnej akadémii v Žiline.

O prínose jazykového vzdelávania, o príležitostiach a možnostiach, ktoré sa žiakom výučbou cudzích jazykov otvárajú, hovoril žiakom vo svojom príhovore riaditeľ školy ,Ing. Rudolf Michalec.

Na Európskom dni jazykov sa žiaci presvedčili o tom, že jazyky sa dajú učiť aj hravou formou. Stačilo prísť 40 žiakom učebných, študijných odborov  a nadstavbového štúdia na dopoludnie plné aktivít, ktoré pre nich pripravili vyučujúce nemeckého jazyka Mgr. Anna Medviďová, Mgr. Marcela Hubočanová a Mgr. Soňa Paceková.

Žiaci si preverili svoju slovnú zásobu  pri riešení krížoviek, precvičili sa v priraďovačkách, pri tvorení nemeckých slov, viet, príbehov ,pri opisovaní obrázkov. Boli kreatívni aj pri kreslení obrázkov. V závere pestrého dopoludnia žiaci lepili a doplnili ku fotografiám významných osobností a pamiatok ich mená, a tým vznikol veľmi pekný plagát, ktorý bude krášliť jazykovú učebňu.

Zástupkyňa školy Mgr. Ivana Kubalová odovzdala jednotlivým víťazom vecné ceny a diplomy a zaželala im veľa radosti pri učení nemeckého jazyka.

Ďakujeme  všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili súťaže za ich aktívnu účasť.

Výsledky a ocenení žiaci:

                                           NEJ – pokročilí
1. Petra Hrošová II.BP 72 bodov
2. Marek Srogončík IV.CP 69 bodov
3. Marta Vesová I.AP 68 bodov

 

                                          NEJ – začiatočníci
1. Jozef Hôrečný III.AM 77 bodov
2. Martin Čička III.AM 76 bodov
3. Dávid Mičenec IV.AP 72 bodov

IMG_0335 IMG_0322 IMG_0344 IMG_0329 IMG_0336