Súťaž žiakov učebných odborov v anglickom jazyku

vlajka ukDňa 18. 12. 2015 sa v dopravnej akadémii, pod vedením odbornej komisie v zložení Mgr. Mária Paučinová a Mgr Ivan Palúch,   uskutočnila súťaž žiakov učebných odborov v anglickom jazyku, ktorej sa zúčastnlo 8 žiakov. Keďže sa blížia Vianoce, tematika Vianoc sa stala aj leitmotívom celej súťaže. Súťaž sa skladala z piatich častí. Pokračovať v čítaní „Súťaž žiakov učebných odborov v anglickom jazyku“

Olympiáda v anglickom jazyku

titulná fotkaDňa 09.12.2015 sa uskutočnilo školské kolo 26. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 28 študentov študijných odborov. Žiaci preukázali znalosti z oblasti počúvania, čítania s porozumením a využitia jazyka v jednotlivých gramatických cvičeniach. Po písomnej časti nasledovala ústna časť, ktorej cieľom bolo preukázať komunikačné zručnosti v rámci simulačných rozhovorov a v neposlednom rade tvorivosť a predstavivosť pri opise obrázka. Pokračovať v čítaní „Olympiáda v anglickom jazyku“

Súťaž v anglickom jazyku pre žiakov učebných odborov

4Dňa 3. 12. 2014 sa v dopravnej akadémii uskutočnila Súťaž v anglickom jazyku pre žiakov učebných odborov. Súťaž pozostávala zo štyroch častí: počúvanie nahrávky, gramatický test, čítanie s porozumením a konverzácia. Žiaci preukázali, že vedomosti, ktoré sa naučili na hodinách anglického jazyka, dokážu použiť aj v praktických situáciách, najmä v poslednej časti súťaže, ktorá mala formu interview. Pokračovať v čítaní „Súťaž v anglickom jazyku pre žiakov učebných odborov“

Olympiáda v anglickom jazyku

titulkaDňa 05.12.2014 sa uskutočnilo školské kolo 25. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 41 študentov študijných odborov. Žiaci preukázali znalosti z oblasti počúvania, čítania s porozumením a využitia jazyka v jednotlivých gramatických cvičeniach. Pokračovať v čítaní „Olympiáda v anglickom jazyku“

Opäť sme oslávili Európsky deň jazykov

titulkaV piatok 26. 09. 2014 sa v našej škole pri príležitosti Európskeho dňa jazykov uskutočnil vedomostný kvíz pre študentov anglického jazyka. Tento rok bolo témou „Slovensko“. Kvízu sa zúčastnilo 38 študentov, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií. Prvou bola kategória študijných odborov 1. – 2. ročníka a učebných odborov a druhou kategória študijných odborov 3. – 4. ročníka a nadstavbových odborov. Pokračovať v čítaní „Opäť sme oslávili Európsky deň jazykov“

Oslávili sme Svetový deň kníh a autorských práv

7Je prameňom poznania, cestou k múdrosti, hlbokým zdrojom informácií i životnou inšpiráciou. Reč je o knihe. Je našou spoločníčkou od útleho detstva, sprevádza nás dospievaním, mladosťou i starobou. O jej hlbokom význame, vznešenosti či potrebe v našom každodennom živote niet pochýb.

23. apríl je významným dňom pre svetovú literatúru. V tento deň sa narodili alebo ukončili svoju životnú púť viacerí velikáni svetovej literatúry. Pokračovať v čítaní „Oslávili sme Svetový deň kníh a autorských práv“

Olympiáda a školská súťaž v anglickom jazyku

titulkaStalo sa už tradíciou, že sa študenti dopravnej akadémie v decembri  zapájajú do olympiády a školskej súťaže v anglickom jazyku, v ktorých si preverujú svoje vedomosti z  anglického jazyka. Vďaka nim  majú  príležitosť vyskúšať si zručnosti v gramatike, čítaní, počúvaní a v komunikácii. Svoje schopnosti  si zmeralo 31 vybraných študentov z jednotlivých tried dennej formy štúdia. Pokračovať v čítaní „Olympiáda a školská súťaž v anglickom jazyku“