Olympiáda v anglickom jazyku

titulkaDňa 05.12.2014 sa uskutočnilo školské kolo 25. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 41 študentov študijných odborov. Žiaci preukázali znalosti z oblasti počúvania, čítania s porozumením a využitia jazyka v jednotlivých gramatických cvičeniach. Po písomnej časti nasledovala ústna časť, ktorej cieľom bolo preukázať komunikačné zručnosti v rámci simulačných rozhovorov a v neposlednom rade tvorivosť a predstavivosť pri opise obrázka.

Všetci zúčastnení svoje úlohy zvládli ku spokojnosti odbornej komisie, ktorú tvorili Mgr. Paula Panáková, Mgr. Lucia Makúchová a Mgr. Jozef Lievaj.

Víťazi školského kola Olympiády v anglickom jazyku sú:

Poradie Trieda Meno Počet bodov
1. IV.DP Enrica Rendeková 62
2. IV.AM Miroslav Dojčiak 61
3. III.DP Tatiana Frištíková 59
4. I.CP Róbert Verhaar 58
5. III.DP Kristína Špitová 57

 

Víťazom srdečne blahoželáme a Enrice Rendekovej zo IV.DP prajeme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku.

Ocenení žiaci si odniesli nielen pekné vecné ceny, ale aj bohaté skúsenosti. Všetkým úspešným súťažiacim blahoželáme a prajeme im veľa ďalších študijných úspechov v anglickom jazyku. Tešíme sa na ďalšie podobné súťaže v novom roku.

21 3  titulka