Olympiáda a školská súťaž v anglickom jazyku

titulkaStalo sa už tradíciou, že sa študenti dopravnej akadémie v decembri  zapájajú do olympiády a školskej súťaže v anglickom jazyku, v ktorých si preverujú svoje vedomosti z  anglického jazyka. Vďaka nim  majú  príležitosť vyskúšať si zručnosti v gramatike, čítaní, počúvaní a v komunikácii. Svoje schopnosti  si zmeralo 31 vybraných študentov z jednotlivých tried dennej formy štúdia.

 Ako prví súťažili 09.12 2013 študenti učebných odborov. Súťaž pozostávala z týchto úloh: gramatický test,  čítanie s porozumením a opis obrázka spojený s voľným rozhovorom. Všetci zúčastnení svoje úlohy zvládli ku spokojnosti odbornej komisie, ktorú tvorili Mgr. Jozef Lievaj a Mgr. Ivan Palúch.

 Víťazi školskej súťaže v anglickom jazyku sú:

Poradie Trieda Meno Počet bodov
1. III.AU Vasil Kyseľ 38
2. III.BU Miroslav Rakovan 27
3. I.CU Maroš Stránsky 23
4. I.CU Samuel Hanyš 20
5. I.CU Šimon Lovíšek 18,5

Dňa 10.12.2013 sa školského kola olympiády zúčastnilo 26 študentov študijných odborov, ktorí  preukázali znalosti z oblasti počúvania, čítania s porozumením a využitia jazyka v jednotlivých gramatických cvičeniach. Po písomnej časti nasledovala ústna časť, ktorej cieľom bolo predviesť komunikačné zručnosti v rámci simulačných rozhovorov a v neposlednom rade tvorivosť a predstavivosť pri opise obrázka. Súťažné úlohy boli inovované vzhľadom na požiadavky  nových maturitných skúšok z cudzích jazykov. Za priebeh olympiády zodpovedala odborná komisia  pod vedením Mgr. Ivany Kubalovej, Mgr. Lucie Makúchovej a Mgr. Dariny Mikušovej.

 Víťazi školského kola Olympiády v anglickom jazyku sú:

Poradie Trieda Meno Počet bodov
1. IV.BP Patrik Paulus 70
2. III.DP Enrica Rendeková 56
3. II.BP Dušan Jurko 55
4. I.CP Nikolas Marman 51
4. IV.AP Nikola Dvorská 51
5. IV.AP Lukáš Flak 50

Víťazom srdečne blahoželáme a Patrikovi Paulusovi  zo IV.BP prajeme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku.

Ocenení žiaci získali vecné dary a publikácie, ktoré im pomôžu v ďalšom vzdelávaní v anglickom jazyku.

Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť, predvedený výkon a tešíme sa na ďalšie podobné súťaže v budúcom školskom roku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10