Oslávili sme Svetový deň kníh a autorských práv

7Je prameňom poznania, cestou k múdrosti, hlbokým zdrojom informácií i životnou inšpiráciou. Reč je o knihe. Je našou spoločníčkou od útleho detstva, sprevádza nás dospievaním, mladosťou i starobou. O jej hlbokom význame, vznešenosti či potrebe v našom každodennom živote niet pochýb.

23. apríl je významným dňom pre svetovú literatúru. V tento deň sa narodili alebo ukončili svoju životnú púť viacerí velikáni svetovej literatúry.

Pri tejto príležitosti sa v našej škole, Dopravnej akadémii v Žiline, uskutočnil dňa 23.04.2014 vedomostný kvíz pre študentov anglického jazyka. Kvíz bol tematicky zameraný na britskú a americkú literatúru. Oživením podujatia boli prezentácie žiakov o ich najobľúbenejšej knihe. Aj takouto formou sme sa snažili našim študentom priblížiť anglický jazyk a podporiť záujem mladých ľudí o čítanie. Rovnaké znenie má i jedna z maturitných tém, a preto aktívna účasť pomohla študentom – budúcim maturantom pri ich príprave na maturitnú skúšku.

V tento deň bola taktiež vyhodnotená aj súťaž o najlepšie plagáty, ktoré súviseli s danou témou. Najoriginálnejšie z nich budú skrášľovať priestory našej školy.

Najlepšie výsledky dosiahli:

Trieda Meno a priezvisko Umiestnenie
III.DP Enrica Rendeková 1.
II.DP Tatiana Frištíková  2.
II.AM Jozef Hôrečný  3.
III.DP Richard Verhaar  4.
I.AM Tomáš Ďuroška  5.
II.AM Jakub Juriga  6.


Súťaž o najlepšie plagáty:

Trieda Meno a priezvisko Umiestnenie
I.BP Mária Pirošová  1.
III.DP Daniela Púčková  2.
I.AM Tomáš Ďuroška  3.

 

 Nielen víťazom, ale aj všetkým ostatným súťažiacim blahoželáme.

 

Mgr. Kubalová, Mgr. Panáková

1 2 3 4 5 6 7