Opäť sme oslávili Európsky deň jazykov

titulkaV piatok 26. 09. 2014 sa v našej škole pri príležitosti Európskeho dňa jazykov uskutočnil vedomostný kvíz pre študentov anglického jazyka. Tento rok bolo témou „Slovensko“. Kvízu sa zúčastnilo 38 študentov, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií. Prvou bola kategória študijných odborov 1. – 2. ročníka a učebných odborov a druhou kategória študijných odborov 3. – 4. ročníka a nadstavbových odborov.

Všetky úlohy boli zamerané na našu krajinu, na jej zvyky, tradície, históriu, pamiatky či významné osobnosti z minulosti, ale aj súčasnosti. Téma o Slovensku je jednou z maturitných tém, a tak mali študenti, ktorých čaká maturitná skúška, možnosť si aj takouto netradičnou a zaujímavou formou precvičiť, utriediť a doplniť svoje poznatky o krajine, v ktorej žijeme.

Test sa skladal z troch častí, v ktorých mohli súťažiaci získať spolu 84 bodov. Prvou časťou bolo počúvanie a následné vypracovanie dvoch cvičení súvisiacich s nahrávkou. Po náčuve nasledoval kvíz s možnosťou výberu odpovede, ktorý obsahoval 50 otázok. Poslednou časťou boli tri úlohy zamerané na  čítanie s porozumením.

Okrem vedomostnej súťaže bola vyhlásená aj súťaž o najlepšie plagáty, ktoré mali súvisieť so spomínanou témou. Najkrajšie a najoriginálnejšie plagáty boli ocenené a budú skrášľovať priestory našej školy.

Po vyhodnotení najlepšie umiestnenie získali títo študenti:

Kategória študijných odborov 1.- 2. ročník a učebných odborov

Trieda Meno a priezvisko Počet bodov Umiestnenie
I. CP Róbert Verhaar 62 b 1.
II. AP Patrik Valerián 57 b 2.
I. CP Jakub Kováč 56 b 3.
II. CP Matej Lopušan 55 b 4.
II. DP Natália Strížová 54 b 5.
II. BP Matej Benko 53 b 6.
I. AM Tomáš Kasman 53 b 6.

 

Kategória študijných odborov 3. – 4. ročník a nadstavbových odborov

Trieda Meno a priezvisko Počet bodov Umiestnenie
III. DP Tatiana Frištíková 62 b 1.
IV. DP Richard Verhaar 60 b 2.
IV. DP Jiří Petr 54 b 3.
IV. CP Dávid Mikéci 53 b 4.
IV. DP Martin Černý 52 b 5.
I. AP Kristína Škorubová 52 b 5.
IV. AM Miroslav Dojčiak 50 b 6.


Súťaž o najlepšie plagáty

Trieda Meno a priezvisko Umiestnenie
IV.BM Jakub Paraík 1.
IV.BM Jakub Trnka 2.
II.CP Martin Jakubis 3.
IV.BM František Tabaček 4.
I.AM Tomáš Pistovčák 5.
IV.BM Ľubomír   Kupčuliak 6.

 

Všetkým, víťazom aj zúčastneným súťažiacim blahoželáme a veríme, že podobné aktivity zvyšujú ich záujem o štúdium anglického jazyka.

Mgr. Moravčíková, Mgr. Paučinová, Mgr. Lepišová

 1 2 3 4 5 6 7 8 9