Um, zručnosť a snaha ukázať, čo dokážem…

Školské dielne Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline 28. 11. 2019 boli miestom, kde sa stretli žiaci základných škôl, aby si „zmerali“  nielen svoje vedomosti, ale aj praktické zručnosti v rámci 10. ročníka okresného kola Technickej olympiády, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizačne túto akciu zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, školy a školské zariadenia, v rámci  žilinského okresu v spolupráci s Centrom voľného času Žilina a našou školou.

Pokračovať v čítaní „Um, zručnosť a snaha ukázať, čo dokážem…“

Um, zručnosť a snaha ukázať, čo dokážem

Školské dielne Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline 5. februára 2019 boli miestom, kde sa stretli víťazi okresného kola Technickej olympiády z regiónov Turiec, Horné Považie, Kysuce, Liptov a Orava, aby si „zmerali“  nielen svoje vedomosti, ale aj praktické zručnosti v rámci 9. ročníka krajského  kola Technickej olympiády, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizačne túto akciu zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, školy a školské zariadenia, v rámci  žilinského okresu v spolupráci s Okresným úradom Žilina a našou školou. Pokračovať v čítaní „Um, zručnosť a snaha ukázať, čo dokážem“

Každý deň niečo končí, ale zároveň niečo začína…..

Čas je veľmi zvláštny fenomén. Nemožno ho zastaviť, ale v myšlienkach si môžeme uchovať to, čo je pre každého z nás dôležité a nenahraditeľné.

Študentské dni žiakov končiacich ročníkov študijných odborov na našej škole sa skončili. Nadobudnuté vedomosti počas štúdia, komunikačné a aplikačné zručnosti maturanti prezentovali na „skúške dospelosti“ v dňoch 21.05. – 25.05.2018.

Slávnostné vyhodnotenie maturitných skúšok sa uskutočnilo 28.05.2018.
Pokračovať v čítaní „Každý deň niečo končí, ale zároveň niečo začína…..“

MATURITA 2018 – EČ a PFIČ MS

Milí maturanti,

opäť je tu obdobie, keď  pre vás začína, ako sa hovorí, skúška dospelosti.  Prajeme vám veľa šťastia a úspešné zvládnutie prvej časti maturitnej skúšky – externej časti a písomnej formy internej časti zo slovenského jazyka a cudzích jazykov.

 …teraz je ten správny čas, dokázať, čo je v nás …

V prílohách nájdete podrobné informácie a pokyny k externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) 2018. Dôkladne si ich preštudujte.

Pokračovať v čítaní „MATURITA 2018 – EČ a PFIČ MS“

Technická olympiáda 2017

Dňa 30. 11. 2017sa v priestoroch školských dielní Dopravnej akadémie v Žiline konal 8. ročník okresného kola Technickej olympiády, ktorý bol určený pre žiakov základných škôl žilinského okresu. Svoje vedomosti a praktické zručnosti si navzájom „zmeralo“ 48 žiakov z 18 škôl. Pokračovať v čítaní „Technická olympiáda 2017“

Slávnostné vyhodnotenie záverečných skúšok 2017

„Panta rhei – všetko plynie“ – to je výrok známeho antického filozofa Herakleita z Efezu. A tak i pre žiakov III. ročníkov učebných odborov uplynul čas strávený v našej škole. Svoje štúdium ukončili písomnými, praktickými a ústnymi záverečnými skúškami, ktoré sa konali od 16. júna do 21. júna 2017. Slávnostné vyhodnotenie záverečných skúšok sa uskutočnilo dňa 22. 06. 2017. Pokračovať v čítaní „Slávnostné vyhodnotenie záverečných skúšok 2017“

Ocenenie pre absolventku našej školy

img_20161109_155541Začiatkom septembra 2016 Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky (ZLZ SR) vyhlásil súťaž o najlepšiu študentskú záverečnú prácu z oblasti dopravy, zasielateľstva a logistiky. Neváhali sme a do súťaže sme prihlásili tri práce žiakov študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy: Lenka Šimuláková – Preprava nebezpečného nákladu, Jozef Piatka – Medzinárodná cestná nákladná doprava, Michal Gatial – Food logistic. Práce žiaci vypracovali v rámci praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2015/2016. Pokračovať v čítaní „Ocenenie pre absolventku našej školy“