Život má zelenú

10. 11. 2022 sa na našej škole uskutočnila veľmi zaujímavá a mimoriadne prospešná akcia, ktorej organizátorom bolo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky – oddelenie bezpečnosti cestnej premávky. Samotný názov akcie „Život má zelenú – prevenciou k vyššej bezpečnosti mladých vodičov v cestnej premávke“ naznačuje, čo bolo jej cieľom a obsahom.

Program:

  • Slávnostné otvorenie – JUDr.  Roman Török (MDV SR, vedúci oddelenia BECEP).
  • Prednáška spojená  s diskusiou – mjr. Mgr. Zdenka Bibišová (Prezídium Policajného zboru SR): pravidlá cestnej premávky, odpútavanie pozornosti a nevenovanie sa dostatočne vedeniu vozidla, predvídanie situácií v cestnej premávke, nedodržiavanie bezpečného odstupu vozidiel, skratové a rizikové konanie, nedostatočný odhad dopravnej situácie,
  • Prednáška spojená s ukážkami – Bc. Peter Martinek, MBA  (Slovenský Červený kríž Žilina): poskytovanie prvej pomoci, základy psychosociálnej intervencie, simulácia úrazu, či náhleho poškodenia zdravia.

Vzhľadom k tomu, že kapacita žiakov na prednáškach bola obmedzená, zúčastnili sa ich žiaci  tretích ročníkov (III.AP, III.BP, III.BM). Práve mnohí z nich sú čerstvými držiteľmi vodičského oprávnenia skupiny „B“, resp. v tomto čase absolvujú výcvik v autoškole a svojou neskúsenosťou sa môžu stať rizikom na cestách.

Počas celej akcie prebiehalo zážitkové vzdelávanie pre všetkých žiakov školy, v rámci ktorého boli k dispozícii simulátor nárazu, okuliare simulujúce stav po požití alkoholu a omamnej látky a rôzne vzdelávacie materiály.

Veríme, že v každom z nás, ktorí sme sa zúčastnili spomínaných aktivít, niečo zarezonovalo. A v konečnom dôsledku si  uvedomíme, ako sa môže všetko v zlomku sekundy zmeniť a čo musí urobiť každý jeden z nás pre to, aby na cestách zbytočne nevyhasínali ľudské životy.

Zopár reakcií našich žiakov – účastníkov akcie:

„Naše pocity z tejto akcie sú veľmi pozitívne, keďže sme sa naučili veľa dôležitých informácii, ktoré vieme využiť v praxi priamo na ceste ako vodiči, ale aj nevodiči. Jednoznačne na nás zapôsobila prednáška mjr. Bibišovej, ktorá nám odprezentovala slovne, ale aj formou videí, najčastejšie dôsledky dopravných nehôd, a boli naozaj hrôzostrašné. Veľkým prínosom pre nás bola prezentácia poskytovania prvej pomoci (fyzickej i psychickej), ktorú zabezpečil Slovenský Červený kríž Žilina. Vyskúšať si na simulátore reálne pôsobenie síl po náraze pri rýchlosti len 30 km/h, alebo nasadiť si „opilecké“ okuliare a prejsť  niekoľko metrov pomedzi prekážky – to bolo tiež niečo! Jednoducho ďakujeme, že sa na našej škole takáto akcia realizovala.“

Peter Sagan, Patrik Pojezdala – III.AP

„Ako prvá sa k nám prihovorila pani policajtka, ktorá nám vysvetlila najčastejšie príčiny dopravných nehôd, úmrtí na cestách a priestupkov. Ukázala nám aj hrozivé fotky z miest dopravných nehôd, pri ktorých si mnohí z nás uvedomili, čo sa nám môže stať.

Na prednáške zo Slovenského Červeného kríža sme sa v rámci zdravotnej prípravy dozvedeli ako sa máme správať, keď sa staneme svedkom dopravnej nehody. Naučili sme sa správne postupovať pri volaní na tiesňovú linku, ktoré informácie máme povedať a v akom poradí. Tiež nás naučili, ako máme zachovať pokoj pri stresových situáciách. Pracovník SČK – Peter Martinek si s nami urobil dychové cvičenie, ktoré by nám malo pomôcť zvládnuť stresové situácie nielen pri dopravných nehodách, ale aj v každodennom živote. Taktiež nám vysvetlil, ako máme podať prvú pomoc a čo máme urobiť pre to, aby sme aj my ostali v bezpečí.

Prednášky sa nám páčili a odniesli sme si veľa nových informácií. Páčil sa nám aj prístup a spôsob, akým nám boli tieto informácie podané.“

Jessica Majcherová, Linda Hantuchová – III.BP