Brigáda v ŠI

Dnešné pekné jesenné popoludnie sme spolu so žiakmi školského internátu využili na úpravu areálu ŠI.

Do brigády sa zapojila väčšina ubytovaných žiakov, ktorí hrabali, zametali a vyvážali opadané lístie do záhradných kompostérov.

Táto aktivita slúžila nielen na zlepšenie životného prostredia, ale aj na skrášlenie okolia školy, upevnenia medziľudských  vzťahov medzi študentami a väčšej ochoty si navzájom pomáhať . Všetkým, ktorí pomáhali ďakujem.