Valentín – Deň zaľúbených

Dňa 12.02.2020 sme v ŠI oslávili Deň zaľúbených – Valentína. Žiakov v školskej klubovni privítal žiak Radoslav Madleňák. Žiačka Nina Vlhová povedala  niekoľko zaujímavých slov o sviatku sv. Valentína a vyjadrila prosbu, aby sme si 14. februára spomenuli na niekoho, koho máme naozaj radi, pretože je pre nás darom, a to jedinečným…

Študentka konzervatória Noemi Jílková zahrala na klavíri a zaspievala a žiaci Madleňák a Moravčíková zarecitovali ľúbostné verše.

Na záver si žiaci rozdali valentínsku poštu, ktorú mali možnosť počas predchádzajúcich dní vhadzovať do vopred určenej valentínskej schránky, ktorú prichystali dievčatá Funiaková a Grofčíková

Na záver sa Radoslav Madleňák poďakoval všetkým prítomným za účasť na tejto milej akcii.