Kniha – Priateľ človeka

Marec je mesiac knihy už od roku 1955,  v bývalom Československu ho vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu. Cieľ bol jednoduchý – podpora trvalého záujmu o knihy.

V ŠI sme si ho pripomenuli dňa 26.03.2019, v podvečerných hodinách sme sa zišli v klubovni. Citátom od Johna Ruskina : „Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla,“ sme otvorili besedu o knihách, ktoré žiaci ubytovaní v ŠI čítajú. Zaujímavé boli literárne žánre, ktoré dnešných mladých ľudí zaujímajú – detektívky, ľúbostné a dobrodružné romány, ako aj literatúra faktu. Mnohí z nich dokázali veľmi pútavo rozprávať.

Knihy nám otvárajú bránu k múdrosti a rozširujú naše obzory, robia z nás lepších ľudí, výborne si pri nich oddýchneme a zlepšujú aj kvalitu nášho života. A to je hŕstka dôvodov, prečo začať čítať knihy. Škoda, že tak málo mladých ľudí ich berie pravidelne do ruky.