ŠI – Úprava okolia

Pekné slnečné počasie v posledných dňoch umožnilo pracovníkom SOŠD pokosiť trávu okolo nášho školského internátu a usušilo jej zvyšky po okrajoch príjazdovej cesty, ktoré pozametali a poodvážali pracovití chlapci z internátu.

Dievčatá tiež priložili ruku k dielu a prispeli k úprave nášho okolia vyzbieraním odpadkov.

Cieľ uvedenej ekologickej aktivity, aktívne sa podieľať na úprave okolia ŠI, splnili pod vedením vychovávateliek p. Baníkovej a p. Peckovej chlapci Čuraj, Ďubašík, Briš, Szilvas, Fúčela, Tanczos a dievčatá Majcherová, Moravčíková, Trokanová.

Všetkým patrí poďakovanie za aktívny prístup k zveľaďovaniu nášho životného prostredia.

Ď a k u j e m e !

Autorky: RNDr. Mária Baníková, Eva Pecková