Deň Zeme

Deň Zeme je medzinárodný sviatok, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Mnohí  ľudia sa snažia zachrániť to,  čo iní pokazili. Aj my sme v Školskom internáte Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline zorganizovali brigádu na vyčistenie okolia ŠI, do ktorej sa zapojili všetci prítomní  ubytovaní žiaci v ŠI.

V jeho okolí sme vyzbierali odpadky a vyzametali  vstup pred ním.
Dievčatá vyhotovili nástennú tabuľu s názvom „ Zdravé životné prostredie“, urobili výzdobu pred vstupom do ŠI.

Svojou pravidelnou pracovnou aktivitou budú žiaci naďalej prispievať k ochrane životného prostredia v areáli ŠI.

Cieľom aktivity ku Dňu Zeme bolo  pochopiť význam aktívnej ochrany životného prostredia a vlastnou činnosťou prispieť k skrášľovaniu prostredia nielen v ŠI, ale aj vo svojom okolí.