iBobor

Celoslovenskej online informatickej súťaže iBobor sa v tomto školskom roku zúčastnilo 66 843 súťažiacich z 982 škôl. Aj naša škola dokázala, že IKT technológie nie sú pre ňu cudzie. V kategórii juniori (1.a 2.

Čítať viac

iBobor

Naša škola sa tak ako každý rok aj tento zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť u všetkých žiakov záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT). Súťaž chce

Čítať viac