Prednáška a workshop o životnom prostredí – Čisté ovzdušie

Prednáška spojená s workshopom na tému životného prostredia sa konala v školskej jedálni dňa 22.05.2023 a zúčastnilo sa jej 75 žiakov z tried I.AP, I.BP, I.CP, II.CP, III.AM a  III.BM.  Podujatie viedla pani Mgr. Ivana Fiťmová – manažérka kvality ovzdušia z odboru regionálneho rozvoja  ŽSK v Žiline.

Pani Fiťmová nás informovala o ozónovej vrstve a jej účele a zložení. Porozprávala o znečistení ovzdušia a jeho príčinách. Zisťovali sme aj svoju uhlíkovú stopu a poučili sme sa o tom, čo môžeme robiť, aby sme dýchali čistejší vzduch. Zaujímavé boli aj informácie o aktivitách Žilinského samosprávneho kraja v oblasti monitorovania znečisťovania ovzdušia  pri školách v Žiline a analýza ich príčin.                               Prednáška bola doplnená aj zaujímavými animovanými náučnými videami o doprave a ovzduší. Akciu sme zakončili kvízom a šťastní výhercovia si odniesli perá.

Na podobnú zaujímavú prednášku sa budeme tešiť aj v budúcom školskom roku.

Ing. Zdenka Dubovická