Upracme Slovensko

Dňa 04. 05. 2023 sme sa  zúčastnili akcie  „Upracme svet, upracme Slovensko.“ Keď vidíš odpad vo svojom okolí a prírode – vedz, že tam nemá čo robiť!

Áno, v prvom rade treba predchádzať jeho vzniku, ale čo už s tým, ktorý je všade naokolo? A preto sme vyšli z našej školy do prírody, aby sme si tu vytvorili krajšie prostredie.

Akcie sa zúčastnili žiaci z  nasledujúcich  tried: I.AP, I.BP, I.BM, II.AP, II.BP,  II.CP,  II.AM, II.BM, III.AP, III.BP spolu s vyučujúcimi: Mgr. M. Hruškovou, Mgr. E. Adamovou, Ing. R. Pšaneckým, Ing. M. Kubišom, Ing. M. Beňovskou, Mgr. I.  Palúchom, Mgr. I.  Drahnovou, Ing. M. Fabiniovou, a Ing. Z. Dubovickou.

Žiaci z III. BP začali upratovanie hneď pri škole. Prešli sa okolo parovodu a pozbierali všetko, čo tam vietor navial.  Vyčistili sme aj bystrinu pri lesoparku, ktorá slúžila ľuďom ako smetisko. Naša cesta pokračovala lesoparkom, kde sme pozbierali drobný odpad. Našu púť za čisté Slovensko sme ukončili na sídlisku Vlčince. Vyzbierali sme 4 plné vrecia odpadu.

Študenti II.BP sa pod dozorom Mgr. I. Kubalovej vybrali upratovať časť mesta od Bôrického parku až po Univerzitnú ulicu, kde pokračovali cez Campus UNIZA až do obľúbenej študentskej kaviarne Paľova búda, ktorá kedysi slúžila ako lesná reštaurácia, ale dnes sa tam nachádza Univerzitné pastoračné centrum. Pridali sa k tým ľuďom, ktorým osud našej planéty nie je ľahostajný a ktorí si uvedomujú, že je dôležité, ako sa správame k prírode. Vyčistili chodníček a lesné porasty od fliaš, obalov a ďalšieho neporiadku, aby sa nám žilo o čosi lepšie v krajšom prostredí. Dievčatá a chlapci si dali na svojej práci záležať, a preto si právom zaslúžili malú odmenu v podobe opekačky. Užili si príjemné posedenie na slniečku a zahrali si futbal a volejbal.