Výzva: Vybavenie klubovne, kuchyne a izieb na školskom internáte

Stručný opis zákazky: Obstarávateľ má záujem o bežne dostupný tovar na vybavenie klubovne, kuchyne a izieb na školskom internáte podľa Prílohy č.1.

Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 5160,00EUR bez DPH

Termín plnenia: November-december/2020

Prílohy:

Vyhodnotenie