Výzva: Nákup motorového vozidla pre Autoškolu

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bez elektronickej aukcie. Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Pokračovať v čítaní „Výzva: Nákup motorového vozidla pre Autoškolu“

Lyžiarsky výcvikový kurz pre 72 žiakov strednej školy, v 2 turnusoch

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Lyžiarsky výcvik pre žiakov strednej školy

Pokračovať v čítaní „Lyžiarsky výcvikový kurz pre 72 žiakov strednej školy, v 2 turnusoch“

Výzva: Stavebné a elektroinštalačné práce

Výzva na predloženie cenovej ponuky
(zákazka podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Druh zákazky
Zákazka na poskytnutie nie bežne dostupnej služby- stavebné a elektroinštalačné práce.

Pokračovať v čítaní „Výzva: Stavebné a elektroinštalačné práce“

Výzva na predkladanie ponúk č. 8/ŠJ/2019

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky mlieka a mliečnych výrobkov na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnej potreby prevádzky školskej jedálne, s ručením predávajúceho, že všetky dodávané tovary zodpovedajú požadovaným platným normám a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a osobitných predpisov, týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri potravinách i v zmysle zákona o potravinách ,Potravinového kódexu SR a zákona o ochrane spotrebiteľa.

Pokračovať v čítaní „Výzva na predkladanie ponúk č. 8/ŠJ/2019“

Výzva na predkladanie ponúk č.7/ŠJ/2019

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom zákazky je zabezpečenie čerstvej zeleniny, ovocia, strukovín, na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnej potreby prevádzky školskej jedálne, s ručením predávajúceho, že všetky dodávané tovary zodpovedajú požadovaným platným normám a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a osobitných predpisov, týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri potravinách , v zmysle zákona o potravinách , Potravinového kódexu SR a zákona o ochrane spotrebiteľa.

Pokračovať v čítaní „Výzva na predkladanie ponúk č.7/ŠJ/2019“

Výzva na predkladanie ponúk č. 6/ŠJ/2019

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky čerstvých pekárenských výrobkov podľa špecifikácie Príloha č. 1, na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnej potreby prevádzky školskej jedálne, s ručením predávajúceho, že všetky dodávané tovary zodpovedajú požadovaným platným normám a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a osobitných predpisov, týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri potravinách i v zmysle Zákona o potravinách a, Potravinového kódexu SR a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Pokračovať v čítaní „Výzva na predkladanie ponúk č. 6/ŠJ/2019“