Praktická elektronika – školská elektrotechnická súťaž III.AM vs. III.BM

Dňa 4. decembra 2018 sa uskutočnila v našej škole pod vedením Ing. Švekušovej a Ing. Pšaneckého  elektrotechnická súťaž Praktická elektronika.

Úlohou žiakov bolo čo v najkratšom čase nakresliť elektrickú schému do program Tinkercad a jej funkčnosť overiť i odskúšať pomocou simulácie. 

Súťaž bola zameraná na overenie elektrotechnických zručností pre tretie ročníky z tried III.AM odbor mechanik elektrotechnik  a III.BM odbor autotronik. Na 1.mieste sa umiestnil Jozef Krňa z III.AM, na 2.mieste Andrej Akantis z III.AM a na 3.mieste Lukáš Kmeť z III.AM triedy.

Víťazom gratulujeme!