“Jarná škola programovania”

Žiaci našej školy Lukáš Kmeť , Jozef Krňa z III. AM a Ľuboš Jánošík, Jozef Kmeť z III. BM sa v dňoch   18.3. 2019 – 22.03.2019 zúčastnili na Fakulte riadenia a informatiky, Katedre technickej kybernetiky Žilinskej univerzity v Žiline úžasného podujatia: “ Jarnej školy programovania”.

Pokračovať v čítaní „“Jarná škola programovania”“

Školská súťaž v programovaní robotov

Dňa 15. februára 2019 sa uskutočnila v našej škole školská súťaž v programovaní robotov. Úlohou žiakov bolo naprogramovať robota pre zvládnutie prekážky, prehratie hudby a jednoduchej voľnej činnosti. Súťaž bola zameraná na zoznámenie sa s programovaním robota Edison a overenie si zručností zvládanie jednoduchých príkazov a činností pri jeho programovaní. Pokračovať v čítaní „Školská súťaž v programovaní robotov“

Odborná prednáška na tému Motormanažment – Riadenie spaľovacích motorov a elektromobily

Dňa 11.12.2018 prišli k nám do školy  odborníci Ing.Matej Kučera PhD.,  a Ing.Juraj Adamec z Katedry merania a aplikovanej elektrotechniky Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline, aby svoju prednáškou rozšírili vedomosti našich maturantov, žiakov  IV.AM odbor mechanik elektrotechnik a IV.BM odbor autotronik. Pokračovať v čítaní „Odborná prednáška na tému Motormanažment – Riadenie spaľovacích motorov a elektromobily“