Odborná exkurzia v autolaboratóriách Žilinskej univerzity v Žiline

Dňa 08. 10. 2019 a 09. 10. 2019 sa uskutočnila odborná exkurzia žiakov IV. AM – odbor mechanik elektrotechnik a IV. BM – odbor autotronik, ktorú absolvovali v autolaboratóriách Elektrotechnickej a Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Naši žiaci mali možnosť vidieť aj laboratóriá na Katedre telekomunikácií a multimédií, TV štúdiá, vybavenia pre spracovanie zvuku, obrazu a videa. 

Pokračovať v čítaní „Odborná exkurzia v autolaboratóriách Žilinskej univerzity v Žiline“

“Jarná škola programovania”

Žiaci našej školy Lukáš Kmeť , Jozef Krňa z III. AM a Ľuboš Jánošík, Jozef Kmeť z III. BM sa v dňoch   18.3. 2019 – 22.03.2019 zúčastnili na Fakulte riadenia a informatiky, Katedre technickej kybernetiky Žilinskej univerzity v Žiline úžasného podujatia: “ Jarnej školy programovania”.

Pokračovať v čítaní „“Jarná škola programovania”“

Školská súťaž v programovaní robotov

Dňa 15. februára 2019 sa uskutočnila v našej škole školská súťaž v programovaní robotov. Úlohou žiakov bolo naprogramovať robota pre zvládnutie prekážky, prehratie hudby a jednoduchej voľnej činnosti. Súťaž bola zameraná na zoznámenie sa s programovaním robota Edison a overenie si zručností zvládanie jednoduchých príkazov a činností pri jeho programovaní. Pokračovať v čítaní „Školská súťaž v programovaní robotov“