Exkurzia na Katedre merania a aplikovanej elektrotechniky ŽU

Dňa 26. 10. 2017 sa uskutočnila odborná exkurzia žiakov IV. AM  odboru mechanik elektrotechnik na Elektrotechnickej fakulte Katedre meraní a aplikovanej elektrotechniky (KMAE) Žilinskej univerzity.

Ing. Milan Šebök, PhD. viedol odbornú prednášku a ukážky laboratórnych  meraní.
Naši žiaci tak získali nové poznatky z automobilovej techniky a informácie pre ďalšie možnosti štúdia na Žilinskej univerzite so zameraním na autoelektroniku.

Ďakujeme KMAE ŽU za spoluprácu a možnosť prehliadky jej odborných laboratórií.