Oznam

Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom, že potvrdzovanie rôznych tlačív, potvrdení o návšteve školy a pod. sa bude konať v mesiacoch

  • júl od 01.07.2015 do 15.07.2015 a v mesiaci
  • august od 22.08.2015 do 31.08.2015 v týchto dňoch
  • v čase od 08.00 do 13.00hod.