Mladý Európan 2015

02Dňa 16. apríla 2015 sa konal desiaty ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan na regionálnej úrovni v Mestskom úrade v Žiline. Hlavným poslaním tejto súťaže je zvýšiť povedomie o Európskej únii na Slovensku medzi študentmi stredných škôl a pozdvihnúť úroveň ich všeobecnej informovanosti o Európskej únii. Pokračovať v čítaní „Mladý Európan 2015“