Mladý Európan 2015

02Dňa 16. apríla 2015 sa konal desiaty ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan na regionálnej úrovni v Mestskom úrade v Žiline. Hlavným poslaním tejto súťaže je zvýšiť povedomie o Európskej únii na Slovensku medzi študentmi stredných škôl a pozdvihnúť úroveň ich všeobecnej informovanosti o Európskej únii. Organizátorom tohto regionálneho kola bolo informačné centrum Europedirect Žilina. Záštitu nad súťažou tento rok prevzal predseda vlády SR Róbert Fico a podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič..

Aj naša škola patrila medzi 15 vybraných škôl, ktoré preukazovali svoje vedomosti o Európskej únii. Študentky III. DP Mária Mitková, Veronika Pokrývková a Adriana Janíčková si vyskúšali svoje vedomosti vo vedomostnom teste o Európskej únii a druhé kolo bolo v podobe jazykovej krížovky a určení jej tajničky v čo najkratšom časovom limite.

Ďakujeme dievčatám za vzornú reprezentáciu školy.

01