Deň otvorených dverí 2013

DSCF35888. októbra 2013 sa v Dopravnej akadémii, Rosinská cesta 2, Žilina uskutočnil DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ  pre žiakov deviatych ročníkov.

Našu školu navštívilo približne  190 žiakov základných škôl  Medzi hosťami boli aj výchovné poradkyne a rodičia. Prítomných  privítal riaditeľ školy Ing. Rudolf Michalec, ktorý ich  oboznámil so študijnými a učebnými odbormi pre školský rok 2014/2015. Zaujímavo rozprával o  aktivitách v škole,  o úspechoch, ktoré dosiahli naši žiaci, o tom, kam smeruje naša škola. Nezabudol ani na  Stredisko odbornej praxe na Košickej ceste 2 v Žiline, kde sa pripravujú žiaci po odbornej stránke. Vo svojom príhovore pripomenul  prítomným žiakom, pred akým vážnym rozhodnutím stoja,  že správna voľba strednej školy je veľmi dôležitá pre ich budúcnosť.

Po príhovore nasledoval kultúrny program. Krásna hudba, krásne držanie tela a dynamičnosť – to všetko sa spájalo  s vystúpením mažoretky  Veroniky Pokryvkovej z II. DP triedy. V podaní Fera Bačinského a Lukáša Jánošíka z III.AP zazneli terchovské piesne a čarovné tóny heligónky Juraja Kvočku z III. BM, za ktoré si vyslúžili veľký potlesk. Pavol Julény , náš bývalý žiak, spolu s Kristínou Zvaríkovou z I. DP zatancovali choreografiu na súčasnú modernú hudbu. Veľký obdiv si zaslúžil aj Radoslav Ježík z III. DP triedy, ktorý bravúrnym spôsobom ovládal „JOJO“.

Po kultúrnom programe, videoprezentácii našej školy a rozdaní propagačných materiálov naši žiaci previedli hostí po škole, ukázali im modelové situácie na hodinách cudzích jazykov a odborných predmetov, školský internát a autocvičisko. Pre tých, ktorí si chceli prezrieť Stredisko odbornej praxe na Košickej ceste 2 v Žiline, bola  do moderných odborných učební a dielní zabezpečená preprava.

Všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii DOD patrí veľké poďakovanie.

PaedDr. Jana Daubnerová, Mgr. Anna Medviďová

DSCF3590 DSCF3595 DSCF3603 DSCF3612 DSCF3621 DSCF3633 DSCF3639 DSCF3643 DSCF3645 DSCF3660 DSCF3676 DSCF3573 DSCF3577 DSCF3579 DSCF3588

One Comment

  • Mgr. Anna Medviďová 11. októbra 2013

    Bolo to super! Tolko laptopov po kope 😀

Comments are closed.