Praktické maturity sú za nami

titulkaKeď sa povie maturita, každý z nás si predstaví skúšky, ktoré pre mladého človeka znamenajú odrazový mostík do reálneho života. Okrem teoretických vedomostí sa žiaci každoročne testujú aj z praktických skúseností vo svojom odbore. Výnimkou nebol ani tento školský rok.

V dňoch 3. – 5. mája 2016 sa totiž konala praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky aj v našej škole. Žiaci študijných odborov prevádzka a ekonomika dopravy, dopravná akadémia, dopravná prevádzka a strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení vykonali obhajobu vlastného projektu, na ktorom pracovali počas celého školského roka. Žiakov študijných odborov technika a prevádzka dopravy, mechanik elektrotechnik čakala praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy. Praktická časť maturitnej skúšky sa teda pre našich študentov už skončila.

Naše poďakovanie patrí predovšetkým odborným učiteľom a majstrom odbornej výchovy, ktorí sa zaslúžili o dôstojný priebeh praktickej časti maturitnej skúšky.

Aj tohtoročným maturantom želáme, aby skúšku dospelosti dotiahli do úspešného záveru.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16