Pokyny k externej časti a písomnej forme internej časti MS 2016

1 titulkaMilí maturanti,

 všetkým Vám želáme veľa síl a zdravia do nasledujúceho náročného obdobia, aby ste pri písomnej, praktickej a ústnej forme internej časti maturitnej skúšky podali čo najlepší výkon.

                     Vedenie školy

 

V prílohách nájdete základné informácie a pokyny ohľadom E-maturity a písomných maturít – EČ a PFIČ MS 2016. Dôkladne si ich preštudujte.

Prílohy