Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

titulkaŽivot nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych. O okamihoch, z ktorých sa v mysli utkáva pavučina spomienok. Jemné vlákna pádov i výhier, sklamaní a úsmevov, spoznávania i lúčenia. Takéto chvíle sme prežívali 30. mája 2016 v slávnostnej atmosfére v jedálni Dopravnej akadémie v Žiline. Zišli sa tam naši tohtoroční maturanti, ich triedni učitelia a ctení hostia, aby spoločne odprevadili 124 absolventov na cestu dospelosti.

Slávnostnými prejavmi zatvorili za nimi bránu strednej školy p. riaditeľ – Ing. Rudolf Michalec, p. predsedníčka školskej maturitnej komisie – Ing. Eva Kocúrová a zástupkyne riaditeľa školy – Ing. Mária Vítová, PhD. a Mgr. Ivana Kubalová. Vedenie školy ocenilo tých, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky. Z rúk riaditeľa školy a predsedníčky školskej maturitnej komisie si maturitné vysvedčenie spolu s vecným ocenením prevzalo 21 najúspešnejších absolventov.

Maturitným vysvedčením so samými jednotkami sa môžu popýšiť:

  • zo IV.BP triedy Monika Friščáková, Monika Muráriková,
  • zo IV.DP triedy – Filip Chupáň, Mária Mitková, Veronika Pokryvková, Kristína Špitová.

 

Výborné výsledky na maturitných skúškach taktiež dosiahli:

  • zo IV.AP triedy – Jakub Mikoláš, Erika Polková, Petra Dvoráková, Katarína Hundáková, Jozef Piatka
  • zo IV.BP triedy – Andrea Masiaríková, Anna Randová, Richard Košturiak,
  • zo IV.DP triedy – Tatiana Frištíková, Adriana Janíčková, Marika Backová,
  • zo IV.AM triedy – Juraj Janči, Adam Miškovčík, Jozef Hôrečný, Peter Palider.

 

Blahoželáme nielen oceneným maturantom, ale aj ostatným študentom, ktorí úspešne zložili prvú významnú skúšku v živote.

Zároveň ďakujeme v mene vedenia školy aj ich triednym učiteľom: Ing. Emerencii Remetovej (IV.AP trieda), Ing. Eve Rezníčkovej (IV.BP trieda), Ing. Ivete Drahnovej  (IV.CP trieda), Mgr. Kataríne Štalmachovej (IV.DP trieda), Mgr. Marcele Hubočanovej (IV.AM trieda), a Mgr. Janke Dutkovej (II.AN trieda) za to, že sa stali pre svojich študentov úspešnými a neúnavnými hľadačmi pravdy a svetla na ceste ich poznania. Ďakujeme za ich prácu, trpezlivosť, obetavosť a zároveň im želáme veľa zdravia a tvorivých síl do ďalšieho života.

1  3 4 5 6 7 8 9