Realitný vodičák

mgmŠtudenti IV.AP, IV. DP, IV. CP, IV. AM, IV. BM absolvovali 10. a 27. februára 2015 vzdelávací seminár „VIRTUÁLNY REALITNÝ VODIČÁK“, ktorý realizuje odbor školstva a športu v spolupráci s firmou MGM & partners s.r.o. pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Pokračovať v čítaní „Realitný vodičák“

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

Dňa 8. 12. 2014 sa v zasadacej miestnosti Dopravnej akadémie v Žiline konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorého sa zúčastnilo 31 študentov.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách : Pokračovať v čítaní „Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo“

Olympiáda v nemeckom jazyku

20141205_114251Dňa 5. decembra 2014 sa uskutočnilo školské kolo 25. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D.

 Jazykové kompetencie v písomnej a ústnej časti si preverilo 16 žiakov. Čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, gramatický test, ale i opis obrázka a voľný rozhovor zvládli žiaci s úsmevom na tvári. Pokračovať v čítaní „Olympiáda v nemeckom jazyku“

Rada školy

Oznamujeme rodičom žiakov Dopravnej akadémie, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina, ktorí majú záujem kandidovať do rady školy pri DA, Rosinská cesta 2, Žilina aby svoj záujem nahlásili na sekretariáte DA u.p. Vajkunyovej do 08.10.2014 do 12:00.

Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

doaza.edu.sk3Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity dňa 20.11.2013 uskutočnila Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili i žiaci našej školy z tried IV.CP – študijný odbor technika a prevádzka dopravy, I.AN a II.AN – študijný odbor strojárstvo. Pokračovať v čítaní „Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline“