Levoča, Kežmarok, Štrbské pleso

03Čo majú spoločné? Severovýchod Slovenska, prekrásnu prírodu, kultúrno-historické pamiatky.

Presvedčili sa o tom aj žiaci prvých a druhých ročníkov študijných odborov a pedagogičky DA Mgr. O. Černeková a Mgr. S. Paceková.

3. jún 2015. Slnečný krásny deň. Našou najdôležitejšou „stanicou“ bolo mesto Levoča. Kultúrno-historické pamiatky zaradené v UNESCO. Jadrom historického centra je Kostol sv. Jakuba. Dominantou je hlavný oltár Majstra Pavla z Levoče, ktorý bol zreštaurovaný, kazateľnica a kaplnka Panny Márie – výrazne v barokovom štýle. Lektorka podrobne opísala jeho históriu a nástenné maľby.

Neďaleko Levoče sa nachádza malé mestečko Kežmarok, v ktorom sme navštívili starobylý hrad. Študentov zaujala stála expozícia najstarších mopedov, automobilov a hasičských striekačiek.

Poslednou zastávkou potulkami severovýchodného Slovenska bolo Štrbské pleso. Čistý horský vzduch, nádherná tatranská príroda nám dodali ešte väčšiu silu a plní zážitkov sme sa vrátili do nášho rodného kraja.

Mgr. O. Černeková a Mgr. S. Paceková

02 03 01