Rada školy

Oznamujeme rodičom žiakov Dopravnej akadémie, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina, ktorí majú záujem kandidovať do rady školy pri DA, Rosinská cesta 2, Žilina aby svoj záujem nahlásili na sekretariáte DA u.p. Vajkunyovej do 08.10.2014 do 12:00.