Medzinárodné predtestovanie žiakov z anglického jazyka

titulkaDňa 7.5. a 9.5.2013 sa v počítačovej učebni A109 už po štvrtýkrát uskutočnilo Oxford predtestovanie žiakov z anglického jazyka, ktoré je výsledkom dobrej spolupráce s vydavateľstvom Oxford University Press.

Predtestovania sa  zúčastnilo 80 študentov druhých a tretích ročníkov študijných odborov, ktorí si vyskúšali 45 minútový online test. Podobne ako na maturite aj tento  bol zameraný predovšetkým na počúvanie s výberom a priraďovaním odpovedí. Jednotlivé úlohy si testovaní  vypočuli dvakrát.

Najlepšie výsledky dosiahli:

II. ročník – jazyková úroveň A2: „92%“ Petr Jiří (II.DP), „88%“ Laurenčík Miroslav (II.AP),  „84%“ Rendeková Enrica (II.DP) a Verhaar Richard (II.DP), „80%“ Černý Martin (II.DP).

III. ročník – jazyková úroveň B1: „83%“ Pilný Marek (III.CP), „73%“ Paulus Patrik (III.BP), „63%“ Bandúr Ján (III.BP), „60%“ Pekarová Simona (III.CP).

Touto cestou ďakujeme testovaciemu tímu z vydavateľstva Oxford University Press za oslovenie a spoluprácu, všetkým testovaným za účasť, predvedené jazykové  zručnosti a tešíme sa na ďalšie podobné overovania vedomostí. Najbližšie predtestovanie by malo byť zamerané na zručnosť písania.

Reakcie žiakov na toto podujatie:

  • Bola to dobrá skúška pred maturitou. Tohto podujatia som sa zúčastnila aj minulý rok, aj tento rok a na budúci rok by som si to chcela skúsiť znova J.
  • Dobré na tom bolo to, že sme nielen počúvali, ale mali sme k tomu aj test, ktorý sme si mohli sami prečítať. Počúvanie sa  opakovalo 2x, takže sme si mohli ešte skontrolovať, či sme vybrali správnu odpoveď. Bola to určite zaujímavá skúsenosť a takéto hodiny by boli pre žiakov oveľa príťažlivejšie.
  • Páčilo sa mi to ako predskúška na monitor z angličtiny.

Bolo to fajn. Som rád, že som dostal  príležitosť vyskúšať si to.
1 2 3 4 5