Oxford predtestovanie

oxford pics2Dňa 22.10 2013 sa v učebni A 109 už po piaty raz konalo tzv. Oxford predtestovanie zamerané na online testovanie v anglickom jazyku. Tentoraz si test vyskúšali žiaci štvrtých ročníkov študijných odborov a nadstavbového štúdia. Test pozostával z dvoch častí: úvodné gramatické úlohy s výberom odpovedí a následný odposluch s označovaním správnych odpovedí.

Spätná väzba niektorých žiakov :

„…mám dobrý pocit z toho, čo viem a čo ešte musím dobehnúť, beriem to určite ako dobrú skúsenosť“

„Bolo to zložité, ale veľa zábavy a príjemné prostredie“

„Bolo to ťažké, ale zopakoval by som si to ešte“ ; „ťažké, ale poučné na maturitnú skúšku“

Tešíme sa na ďalšie testovanie a touto cestou opäť ďakujeme testovaciemu centru Oxford za sprostredkovanie testov.

oxf 3 oxf3 oxf4 oxford pics oxford pics2