Medzinárodné predtestovanie žiakov z anglického jazyka

titulkaDňa 14.03 2014 sa v učebni A 109 už po šiesty raz konalo tzv. Oxford predtestovanie zamerané na online testovanie v anglickom jazyku. Tentoraz si test vyskúšalo 43 študentov druhých a tretích ročníkov študijných odborov. Podobne ako na maturite, aj tento test bol zameraný na úlohy s výberom odpovedí a následné čítanie s označovaním a doplňovaním správnych odpovedí.

Najlepšie výsledky dosiahli:

II. ročník: „82%“ Jurko Dušan (II.BP), „79%“ Košturiak Richard (II.BP), „76 %“  Miškovčík Adam (II.AM) a „67%“ Frištíková Tatiana (II.DP).

III. ročník: „82%“  Verhaar Richard  (III.DP), „70%“ Černý Martin (III.DP),  „64%“ Petr Jiří (III.DP) a Kuchár Dušan (III.BM) .

 

Za každý ročník boli ocenení prví dvaja študenti, ktorí získali peknú anglickú čítanku, ktorá im môže pomôcť v ďalšom vzdelávaní v anglickom jazyku.

Touto cestou ďakujeme testovaciemu tímu z vydavateľstva Oxford University Press za oslovenie a spoluprácu, všetkým súťažiacim za účasť, predvedený výkon a tešíme sa na ďalšie podobné súťaže.

Reakcie žiakov na toto podujatie:

·         Test bol zaujímavý a poučný. Keď si budeme  robiť testy takéhoto typu, môže nám to pomôcť na písomných maturitách.

·         Podľa mňa je to lepšie ako klasické testovanie.

·         Bolo to dosť ťažké, ale podané zaujímavou formou.

·         Bolo to celkom ťažké, ale dalo sa, maturovať takouto formou by bolo fajn.

·         Chcem maturovať online.

·         Bolo to fajn. Som rád, že som dostal  príležitosť vyskúšať si to.

1 2 3 4 5