Cambridge deň

1Dňa 23.10.2013 sa v rámci anglického projektu Penfriends konal v našej škole tzv. Cambridge day na počesť stého výročia celosvetovo známych Cambridge certifikátov. Akcia sa konala v zasadačke Dopravnej akadémie v Žiline, kde žiaci I.DP a IV.BP pod vedením učiteľov Mgr. Saláta a Mgr. Makúchovej pracovali na tematických projektoch. Žiaci si vybrali tieto témy: Naša škola a Naša trieda. Do projektu sa nepriamo  zapojili, v rámci vyučovacích hodín, aj žiaci z IV.AP triedy s témou Ako anglický jazyk zlepší moju budúcnosť (autorka projektu M. Adamíková). Taktiež sa do tohto projektu zapojili žiaci z III.DP triedy s témou Moja ideálna škola. Obidve triedy pracovali pod vedením Mgr. Kubalovej. Žiaci mali možnosť vybrať si jednu z 10 tém, ktorú zahrnuli do projektu. Následne bude ešte spracovaný report, ktorý sa  pošle do skúškového centra Cambridge. Do súťaže sú zapojené školy z celého sveta a hlavnou cenou je školské zariadenie v hodnote 3000 libier. Najlepšie práce budú uverejnené na internetovej stránke skúškového centra, ktoré je súčasťou Cambridge univerzity.

Študenti odviedli výbornú prácu, prejavili svoju kreatívnosť a fantáziu, podobne aj vedomosti z anglického jazyka. Patrí im zaslúžená pochvala! Ďakujeme všetkým za spoluprácu a účasť.

2 3 4 561 2 3