Súťaž žiakov učebných odborov v anglickom jazyku

vlajka ukDňa 18. 12. 2015 sa v dopravnej akadémii, pod vedením odbornej komisie v zložení Mgr. Mária Paučinová a Mgr Ivan Palúch,   uskutočnila súťaž žiakov učebných odborov v anglickom jazyku, ktorej sa zúčastnlo 8 žiakov. Keďže sa blížia Vianoce, tematika Vianoc sa stala aj leitmotívom celej súťaže. Súťaž sa skladala z piatich častí. Pokračovať v čítaní „Súťaž žiakov učebných odborov v anglickom jazyku“

Súťaž v anglickom jazyku pre žiakov učebných odborov

4Dňa 3. 12. 2014 sa v dopravnej akadémii uskutočnila Súťaž v anglickom jazyku pre žiakov učebných odborov. Súťaž pozostávala zo štyroch častí: počúvanie nahrávky, gramatický test, čítanie s porozumením a konverzácia. Žiaci preukázali, že vedomosti, ktoré sa naučili na hodinách anglického jazyka, dokážu použiť aj v praktických situáciách, najmä v poslednej časti súťaže, ktorá mala formu interview. Pokračovať v čítaní „Súťaž v anglickom jazyku pre žiakov učebných odborov“

ENTREPRENEURSHIP 360, SEMINÁR POTSDAM

V rámci projektu Entrepreneurship360, organizovanom Organizáciou pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj /OECD/ sa v dňoch 3. 11. 2014 až 6. 11. 2014 uskutočnil v Potsdame v Nemecku seminár, na ktorom sa za účasti zástupcov vybraných škôl a vzdelávacích inštitúcii, ako aj zástupcov OECD a Európskej komisie testovala pilotná verzia internetového nástroja určeného na sebahodnotenie jednotlivých vzdelávacích zariadení. Pokračovať v čítaní „ENTREPRENEURSHIP 360, SEMINÁR POTSDAM“