Súťaž žiakov učebných odborov v anglickom jazyku

Dňa 19. 12. 2016 sa na našej škole, pod vedením odbornej komisie v zložení Bc. Pavol Korček a Mgr. Ivan Palúch, uskutočnila súťaž žiakov učebných odborov v anglickom jazyku, ktorej sa zúčastnilo 12 žiakov.

Súťaž sa skladala z piatich častí: počúvanie, čítanie s porozumením, gramatika, slovná zásoba a opis obrázku.

Víťazmi súťaže žiakov učebných odborov v anglickom jazyku sú:

  1. miesto Jakub Úkrop, I. AU
  2. miesto Tomáš Labaj, III. BU
  3. miesto Ivan Buňo, I. AU

 

Oceneným žiakom gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu, no zároveň chceme poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí prispeli svojou účasťou k vynikajúcej tohto jedinečného podujatia.