Anglická olympiáda – učebné odbory

Dňa 8. 12. 2017 sa na našej škole, pod vedením odbornej komisie v zložení Mgr. Katarína Smolková a Mgr. Ivan Palúch, uskutočnila súťaž žiakov učebných odborov v anglickom jazyku, ktorej sa zúčastnilo 7 žiakov.
Súťaž sa skladala z piatich častí: počúvanie, čítanie s porozumením, gramatika, slovná zásoba a opis obrázku.

Víťazmi súťaže žiakov učebných odborov v anglickom jazyku sú:

1. miesto Jakub Úkrop, II. AU
2. miesto Viliam Mihálik, I. BU
3. miesto Patrik Wagner, I. BU

Oceneným žiakom gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu, no zároveň chceme poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí prispeli svojou účasťou k príjemnej atmosfére.