Exkurzia Budatín

V dňoch 29. a 30. 09. 2020 sa uskutočnila exkurzia tried II.BM a III. BM na Budatínsky hrad. Žiaci si prezreli novozrekonštruovanú hradnú expozíciu a vypočuli sprievodné slovo, pričom sa dozvedeli veľa zaujímavostí z histórie mesta Žilina, ako aj z histórie Budatínskeho hradu, zasadených do širšieho historického kontextu. Zaujímavým zážitkom bola aj vyhliadka z vrcholu hradnej veže na neďaleké mesto Žilina a rieku Váh.

Po prehliadke hradu sme sa zhromaždili v parku, kde žiaci prečítali krátke referáty, ktoré si pripravili v anglickom jazyku. Následne sme sa spoločne presunuli do mesta, kde nasledoval rozchod domov.

Žiaci hodnotili exkurziu veľmi pozitívne a skonštatovali, že sa znovu dozvedeli nové a zaujímavé informácie o kraji, v ktorom žijú a vyrastajú.