Slávnostné ukončenie maturitných skúšok 2022

Dňa 30.5.2022 nastal neopakovateľný okamih, kedy sa absolventi všetkých maturitných  tried poslednýkrát spoločne zišli na pôde našej školy na  slávnostnom vyhodnotení MS 2022.

Maturitné skúšky prebiehali v dňoch od 23. mája do 26.mája 2022. Študenti  prezentovali nielen svoje vedomosti, ale aj komunikačné schopnosti, praktické  a aplikačné zručnosti. Riaditeľka školy Ing. Mária Vítová, PhD., MBA vyhodnotila priebeh a výsledky maturít. V slávnostnom príhovore zdôraznila, že škola poskytla študentom veľa príležitostí osvojovať si nové vedomosti z rôznych oblastí, ale na nich záleží, ako ich v živote uplatnia.  Pripomenula prítomným, že ich čakajú nové výzvy a povinnosti, študentov nové pracoviská alebo štúdium na vysokých školách. Všetkým  absolventom   popriala úspešný štart do nového života. Ocenila študentov, ktorí sa zodpovedne pripravili na maturitné skúšky a dosiahli najlepšie študijné výsledky Vyslovila uznanie a vďaku triednym učiteľom za ich prácu, trpezlivosť, obetavosť pri výchove a vzdelávaní mladej generácie. Triedni učitelia maturitného ročníka, Mgr. Zuzana Bučková, Ing. Miroslava Gálffyová, Ing. Magdaléna Korčeková, Mgr. Zuzana Majchráková a Mgr. Marta Ujháziová, neskôr v triedach odovzdali absolventom vysvedčenia o maturitnej skúške.

Absolventom prajeme v ďalšom živote všetko dobré, veľa nových zážitkov,  veľa síl pri zdolávaní  prekážok. Veľa šťastia!